Jak naučit dítě mluvit?

Děti komunikují již od narození. Kojenci často vydávají různé zvuky, kterými vyjadřují spokojenost nebo naopak upozorňují na to, že se jim něco nelíbí. Zhruba okolo prvního roku života řeknou batolata své první slůvko. Tento posvátný okamžik si mnozí rodiče velmi dobře pamatují. Každé dítě je ale jiné, některé se naučí řeč používat dříve, jiné začne mluvit později. Srovnávání se sourozenci nebo vrstevníky je proto nutné brát pouze orientačně. Jen jako mezníky ve vývoji řeči, které by mohly podchytit budoucí problémy. Aktivit, které podporují rozvoj řeči dětí, je celá řada. Víte, jaké jsou ty nejzákladnější?

Jak děti komunikují se svým okolím?

Děti do 6 měsíců reagují na zvuky a hlasy tak, že je sledují pohledem, později rozpoznají pokyny a naučí se reagovat na své jméno. Batolata do 12 měsíců už rozumí jednoduchým slovům (např. papa, ne), utvářejí si již první slovní zásobu. To ale neznamená, že ji hned aktivně používají. Děti od 18 měsíců začínají opakovat slova, která slyší od vás nebo třeba z televize. Chápou také některé jednodušší příkazy a dokážou si říct, co potřebují. Malé děti ve věku 18 až 24 měsíců mohou začít mluvit v krátkých větách. Později přichází ono známé „proč“. Děti mezi 2. až 3. rokem života začínají pokládat otázky a mohou zvládnout i činnost podle detailnějšího postupu. Od útlého věku je ale důležité s dětmi neustále komunikovat a dávat jim podněty k rozvoji jejich řeči.

Jaké aktivity pomohou s rozvojem řeči u dětí?

Čtení je tím nejzákladnějším stavebním kamenem. Všechny děti rády poslouchají pohádky a příběhy. Mnohem účinnější však je číst obrázkové knihy, protože si děti spojí slova s určitým zrakovým vjemem. Studie prokázaly, že děti si při čtení obrázkových knih vytvářejí mnohem širší slovní zásobu. Číst můžete už i těm nejmenším, i když to budou jen deskové nebo látkové knížky s jednoduchým motivem. Pokud se dítě může knihy také dotknout, bude slova vnímat mnohem intenzivněji.

Samozřejmě, že nemůžete s dítětem strávit celý den v tichosti. Dítě potřebuje slyšet váš hlas, jeho intonaci. Mluvení s dětmi je zábavné, děti často reagují úměrně svému věku. Mluvte s dítětem jednoduše, v základní slovní zásobě a krátkých větách. Předčítejte třeba názvy čehokoliv při cestě na procházku, povídejte o tom, co budete vařit. Popisujte mu hračky nebo předměty denní potřeby. Důležité je, že vás uslyší mluvit.

Pomohou vám také dětské písničky nebo říkanky. Jsou rytmické, dítě si uvědomí intonaci i frázování. Zpívejte pravidelně již malým miminkům, uklidní je to, a navíc si mezi sebou položíte základy budoucí komunikace.

Hrajte s dětmi hru na tlumočníka. Pokud si dítě ukazuje, že chce třeba pití, přetlumočte jeho pokyn do mluvené podoby. Jednoduše řekněte: „Pití. Chceš pití?“ Dítě můžete takto povzbuzovat denně v různých oblastech.

Rozšiřování slovní zásoby pomáhá dítěti v lepším vyjadřování. Když vaše malé dítě popíše předmět nebo zvířátko, přidejte mu k tomu další informaci. Pokud chlapeček řekne například slovo „auto“, doplňte mu k tomu toto: „Ano, je to malé červené auto.“ Tuto metodu využijete v případě, že dítě již samo skládá věty.

Buďte nadšení ze slov a zvuků, které dítě začne používat. Povzbuzujte ho a motivujte k dalším jazykovým projevům.

Metod existuje celá řada. Důležité je s dětmi a na děti mluvit a nepřestávat. Někdy se ale může stát, že i přes sebevětší snahu rodičů nebude děťátko řeč používat. Není třeba panikařit, když dítě nemluví přesně podle tabulek a norem, ale sledujte varovné signály a včas se poraďte s odborníkem, pokud se vám v jeho jazykovém vývoji cokoliv nezdá.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz